divendres, 27 de juny del 2014

aidú"i don't believe in love", the schoolquan l'aire aidú,
la ca i la hac fan buh! i
la de les mima.

no hi és la o?
ui, no! ella s'ho mira
i aidú, respira.